Waterdunen Zeeuws-Vlaanderen

waterdunen

Fietstocht rond Waterdunen Zeeuws-Vlaanderen

Een indrukwekkend meerjaren project in Zeeuws-Vlaanderen waar veel partijen, waaronder de Provincie en waterschap Scheldestromen bij betrokken zijn. Onder begeleiding van een gids van de Provincie fietst u rond Waterdunen en stopt u op diverse interessante plekken, onder andere bij de getijdenduiker. Het waterschap zet de deuren open en geeft meer uitleg over dit innovatieve bouwwerk. Tijdens de tocht kunt u met eigen ogen zien hoe het project steeds verder vordert. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.waterdunen.com.