NOMINATIEPROCES

Hoe kan je iemand nomineren?

Stuur een e-mail naar zeelandstemt@zeeland.nl met daarin onderstaande gegevens:

 1. Jouw voor- en achternaam
 2. Jouw e-mailadres en/of telefoonnummer
 3. Voor- en achternaam van de persoon die je wilt nomineren
 4. Beschrijf kort waarom je deze persoon wilt nomineren
 5. Geef aan of je de persoon die je wilt nomineren hiervan op de hoogte hebt gebracht
 6. Vermeld het e-mailadres van de persoon die je wilt nomineren (dit doe je alleen als je deze persoon ervan op de hoogte hebt gesteld dat je hem/haar wilt nomineren)

Toestemming genomineerde:

A. Wanneer de genomineerde niet op de hoogte is van zijn of haar nominatie, neemt de Statengriffie van de provincie Zeeland contact op met degene die de nominatie heeft gedaan met het verzoek om de genomineerde hierover alsnog in te lichten en hem/haar te vragen zijn of haar e-mailadres door te geven aan de Provincie.

B. Wanneer de genomineerde op de hoogte is van de nominatie en we een e-mailadres hebben gekregen, zal de Statengriffie van de provincie Zeeland de genomineerde persoon informeren over de nominatie en vragen of de desbetreffende persoon akkoord is met de voorwaarden (spelregels) en toestemming verleent voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor dit doel.

Zo ja, dan horen wij graag in welke regio de genomineerde woont:

Schouwen-Duiveland

 • Walcheren
 • Zeeuws-Vlaanderen
 • Bevelanden
 • Tholen

en tot welke leeftijdscategorie de genomineerde behoort:

 • 18-30 jaar
 • 30-45 jaar
 • 45-60 jaar
 • 60 jaar en ouder

SELECTIEPROCES

De mogelijk om iemand te nomineren eindigt na 15 november 2018. Na de nominatieperiode start het selectieproces. Bij het selectieproces zijn er twee leden van de Statengriffe en twee leden van marketingbureau DMARC betrokken (werkgroep nominatie), waarbij de Statengriffe leidend en eindverantwoordelijke is. Omdat de werkgroep diversiteit voor ogen heeft, wordt bij het selecteren van dé gezichten van Zeeland rekening gehouden met onderstaande factoren:

 • Leeftijdscategorie√ęn
 • Spreiding o.b.v. van locatie (Schouwen-Duiveland, Bevelanden, Zeeuws Vlaanderen, Walcheren en Tholen)
 • Diversiteit in betrokkenheid (werk, hobby, cultuur, sport, maatschappelijk etc.)

Privacystatement www.zeelandstemt.nl

De provincie Zeeland hecht er veel waarde aan dat binnen haar organisatie zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens.