• Nomineren is mogelijk van 24 oktober tot en met 15 november 2018
  • De genomineerde moet woonachtig zijn in Zeeland
  • De definitieve keuze wordt bepaald door de Statengriffe van de provincie Zeeland
  • De genomineerde is bereid mee te werken aan een foto-shoot en een kort interview (in woord en/of beeld). Hiervoor wordt nog apart toestemming gevraagd aan degenen die uiteindelijk worden geselecteerd.
  • De genomineerde is hiervoor beschikbaar in november-december 2018
  • Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van jou en de genomineerden
  • Uit privacy-overwegingen worden de namen van de genomineerden niet gepubliceerd